BLOCKCHAIN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

BLOCKCHAIN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Blockchain là một chuỗi thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Blockchain được quản lý bởi tất cả mọi người tham gia hệ thống. Công nghệ chuỗi khối Blockchain là một cuốn sổ cái ghi chép và lưu trữ thông tin các giao dịch. Blockchain, có thể nói đây là một cơ sở dữ liệu được tổ chức thành liên kết dạng chuỗi của các khối thông tin (block), cho phép phát triển và mở rộng theo thời gian, nghĩa là bất cứ khi nào có những dữ liệu mới thì sẽ hình thành thêm các khối mới.

Hoạt động của Blockchain là gì?

Nói đến Blockchain, người ta sẽ nói đến ngay các giao dịch. Những giao dịch sẽ được ghi chép, lưu trữ tài sản và những gì liên quan đến giao dịch trong những sổ cái. Blockchain chính là một cuốn sổ cái đạt sự đồng thuận phân tán, được chia sẻ và đáng tin cậy. Trong đó ghi lại các giao dịch, đặc biệt sổ cái này được duy trì trong và giữa những người tham gia mang lưới.

Khác biệt của Blockchain với cách giao dịch truyền thống là có nhiều sổ cái do mỗi bên tham gia đều nắm giữ, thì đối với Blockchain, một cuốn sổ cái duy nhất được chia sẻ đến các bên tham gia vào giao dịch. Mỗi giao dịch đã xảy ra hoặc đang chờ xử lý sẽ được nhóm lại và lưu trữ trong một cấu trúc cố định được gọi là khối (Block).

Thông qua cách hoạt động trên, khi mỗi khối được tất cả các bên xác nhận là đúng và có độ tin cậy, thì khối đó sẽ được liên kết vào chuỗi và được gửi tới các bản sao của sổ cái được phân tán và lưu trữ bởi mỗi thành viên tham gia trong mạng lưới.

Đến khi các giao dịch này (mỗi khối) được lưu trữ và truyền tải vào bên trong cuốn sổ cái, nó được liên kết đến khối trước bằng cách sử dụng những mã băm (hash) tương ứng của chúng. Điều này tạo nên một bản ghi hoàn toàn có thể theo dõi và không thể chỉnh sửa, giả mạo trong chuỗi khối.

Cách hoạt động của Blockchain như thế nào:

Hãy thử tưởng tượng tôi và bạn đặt cược 50.000 VNĐ cho thời tiết ngày mai ở Hà Nội. Tôi đặt cược trời sẽ nắng và bạn cược trời sẽ mưa. Và chúng ta có ba tùy chọn để thực hiện giao dịch này.

Chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau: Mưa hoặc nắng thì người thua sẽ trả 50.000VNĐ cho người chiến thắng. Nếu chúng ta quen biết và là bạn của nhau thì có thể lựa chọn cách này. Tuy nhiên nếu là người lạ thì có thể họ sẽ không trả tiền cho bạn đúng như cam kết.

Chúng ta có thể ký kết 1 hợp đồng thỏa thuận: Với một hợp đồng tại chỗ, cả hai bên sẽ ký vào cam kết. Giao dịch sẽ được đảm bảo hơn. Tuy vậy nếu người còn lại quyết định không trả, người chiến thắng sẽ phải trang trải thêm chi phí quyết định pháp lý và bản án cần một thời gian dài để xử lý.

Chúng ta có một bên thứ ba trung lập. Mỗi người sẽ đưa 50.000 cho một người thứ ba, bên thứ ba sẽ đưa tổng số tiền cho người chiến thắng. Nhưng người trung gian cho chúng ta có thể cầm tiền và bỏ trốn.

Cả sự tin tưởng và hợp đồng sẽ không phải là giải pháp tối ưu. Chúng ta sẽ rất khó để tin tưởng vào người lạ và việc thực thi hợp đồng sẽ cần thời gian và tiền bạc. Công nghệ Blockchain sẽ đem tới cho chúng ta lựa chọn thứ ba một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Với chương trình chạy trên blockchain mà hai chúng ta gửi 50.000VNĐ vào đó. Nó sẽ  giữ 100.000VNĐ an toàn và kiểm tra thời tiết ngày mai một cách tự động dựa trên nhiều nguồn dữ liệu uy tín. Nắng hoặc mưa nó sẽ tự động chuyển tiền cho người thắng. Mỗi bên có thể kiểm tra tính hợp lệ của hợp đồng, vì nó đang chạy trên blockchain nên nó sẽ không thay đổi hoặc ngừng lại.

Chúng tôi cố gắng giải thích đơn giản để bạn có thể hiểu cơ chế hoạt động của blockchain chứ không thảo luận sâu về kỹ thuật. Id

Tham gia Nhóm FacebookNhóm Telegram của Tạp Chí Defi để cùng trò chuyện và trao đổi thông tin về thị trường Crypto Currency với hơn 10.000 người khác.

Lưu ý quan trọng: Toàn bộ nội dung trên website chỉ dành cho mục đích thông tin và hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, quyết định là của bạn.